Mrs E.A. Hodgson

Headteacher/ DSL

Mr M. Wilson

Deputy Headteacher/ SEND Lead/ DSL

Mrs A. Townsend

Assistant Headteacher/DSL/Year 1 Teacher

Mr A. Mihell

Year 5 Teacher/Assistant Headteacher

Mrs C. England

Assistant Head Teacher

Mrs. C. Sutcliffe

Office administrator

Miss T. Bailey

Office administrator

Mrs P. Pritchard

Bursar

Mrs C. Alker

Office administrator

Mrs G. Clarkson

Office administrator

Mrs H. Livesey

Reception Teacher

Mrs A. Rowan

Reception TA

Mrs C. Carroll

Reception TA

Mrs S. Burrow

Reception Teacher

Mrs J. Kaced

Reception Teacher

Mrs L. Frame

Reception TA

Miss A. Batty

Reception TA

Mrs R. Hutchinson

Reception Teacher

Mrs A. Wynne

Reception Teacher

Mrs. S. Davies

Reception TA/HLTA

Mrs S. Bishop

Reception TA

Mrs L. Rudd

Reception TA

Mrs C. Mason

Year 1 Teacher

Mrs G. Moore

Year 1 TA

Miss J. Singleton

Year 1 Teacher

Mrs S. Gould

Year 1 TA/HLTA

Mrs S. Walker

Year 1 TA

Mrs L. Wilson

Year 1 Teacher

Mrs E. Topley

Year 1 TA/HLTA

Mrs J. Filmer

Year 1 TA

Miss L. Perraca

Mrs N. Kimber

Year 2 Teacher/Governor

Mrs B. Littler

Year 2 TA

Mrs E. McNally

Year 2 TA

Mrs K. Wright

Mr T.Fish

Year 2 Teacher

Mrs V. Wilson

Year 2 Teacher

Mrs J. Bolton

Year 2 TA/HLTA

Mrs J. Dinsdale

Year 2 TA

Mrs L. Pomfret

Year 2 Teacher

Mr T.Fish

Year 2 Teacher

Mrs J. Bolton

Year 2 TA/HLTA

Mrs T. Buckley

Year 2 TA

Mrs J. Dinsdale

Year 2 TA

Mrs A. Tate

Year 3 Teacher

Mrs C. Rouse

Year 3 TA

Mrs L. Croston

Year 3 Teacher

Mrs J. Thornton

Year 3 Teacher

Mrs T. Boland

Year 3 TA

Mrs K. Quigley

Year 3 TA

Mrs J. Thornton

Year 3 Teacher

Mrs J. Clarkson

Year 3 TA

Mrs C. Byrne

Year 4 Teacher

Miss L. Perraca

Mrs D. Lord

Year 4 TA

Mrs C. Irving

Year 4 Teacher

Mrs L. Poole

Mrs L. Currie

Year 4 TA

Miss C. Anderson

Mrs J. Johnson

Year 4 TA

Mrs D. Lord

Year 4 TA

Mrs E. Tobin

Year 5 Teacher

Mrs H. Kirkman

Year 5 TA

Mrs S. Powlesland

Year 5 Teacher/Music teacher

Mrs E. Austin

Year 5 Teacher

Mrs S. Norton

Year 5 TA

Mrs C. Elstone

Teacher

Mrs C. Anderson

Year 6 Teacher

Mrs. C. Rae

Mrs H. Kirkman

Class TA

Mrs M. Gaston-Ross

Year 6 Teacher

Mrs C. Hellon

Year 6 TA

Mrs C. England

Year 6 Teacher

Mr A. Mihell

Teacher

 

© Copyright 2019–2022 Heyhouses Endowed C.E. Primary

School & College Websites by Schudio